วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ระบบปฏิบัติการในปัจจุบัน


เรื่อง  ระบบปฎิบัตการปัจจุบัน

ใบงานที่ 3    จงอธิบายรายละเอียดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
   1.  ดอส (DOS)
              2. ไมโครซอฟต์วินโดว์ (Microsoft Windows) คือ
                 อะไร มีเวอร์ชันอะไรบ้าง
    
              3. ยูนิกส์ (Unix) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ  
              4.  ลินุกซ์ (Linux) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ
              5.  แมคโอเอส (Mac OS) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ
              6. ระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์มือถือ
 

4 ความคิดเห็น:

 1. ส่งวันที่ 12 พ.ย. 2555

  ตอบลบ
 2. 4. ลินุกซ์ (Linux) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ
  เป็นระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถสูง ในการบริหารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีลักษณะคล้ายการจำลองการทำงาน มาจากยูนิกซ์ แต่จะมีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า เป็นระบบปฏิบัติการ ประเภทแจกฟรี (Open Source) ผู้นำไปใช้งาน สามารถที่จะพัฒนาและปรับปรุงในส่วนที่เกิดปัญหาระหว่างใช้งานได้ทันที อีกทั้งยังสามารถปรับให้เข้ากับฮาร์ดแวร์ที่ใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของระบบมากที่สุด และยังมีการเพิ่มสมรรถนะ (Update) อยู่ตลอดเวลา
  ลีนุกซ์ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต ที่เป็นยูนิกซ์โคลน สำหรับเครื่องพีซี และแจกจ่ายให้ใช้ฟรี สนับสนุนการใช้งานแบบหลากงาน หลายผู้ใช้ (MultiUser-MultiTasking) มีระบบ X วินโดวส์ ซึ่งเป็นระบบการติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิก ที่ไม่ขึ้นกับโอเอสหรือฮาร์ดแวร์ใดๆ (มักใช้กันมากในระบบยูนิกซ์) และมาตรฐานการสื่อสาร TCP/IP ที่ใช้เป็นมาตรฐานการสื่อสารในอินเทอร์เนต

  นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์หนองแห้ว เลขที่ 16
  ชั้น ปวส.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ตอบลบ
 3. ดอส (DOS) คืออะไร DOS ย่อมาจาก Disk Operating System คืออระบบปฏิบัติการในช่วงแรกๆที่ได้รับการติดตั้งอย่างกว้างขวางในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Computer ) DOS สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรก เรียกว่า Personal Computer Disk Operating System ถูกพัฒนาโดย Microsoft เรียกว่า MS DOS โดยที่ PC DOS และ MS DOS ได้รับอ้างถึงในชื่อ DOS ซึ่งการทำงานบนระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า DOS ส่วนใหญ่ จะเป็นการทำงานโดยการใช้คำสั่งทีละบรรทัดผ่านระบบ Command Line โปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินการต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และประสานการทำงานระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์
  ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) เป็นระบบที่ใช้ข้อความ สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มักจะมี ฮาร์ดดิสก์ ติดตั้งมาด้วยเสมอ เมื่อผู้ใช้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการก็จะถูกเรียกจากฮาร์ดดิสก์มาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเพื่อเตรียมที่จะใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ ขั้นตอนที่ย้ายระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำของเครื่องนั้น เรียกว่า การบูตระบบ (booting) หรือบูตแสตป (bootstrap) ซึ่งมีขั้นตอน คือ เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้น โปรแกรมเล็กๆที่อยู่ในหน่วยความจำรอม (ROM) จะเรียกเอาส่วนประกอบพื้นฐานที่จำเป็น ของระบบปฏิบัติการจากฮาร์ดดิสก์เข้ามาไว้ในหน่วยความจำหลัก ซึ่งจะได้ผลลัพธ์บนจอภาพ เป็น C > หรือ C:/> โดย C หมายถึง ดิสก์ไดรฟ์ที่ทำงานอยู่ และเครื่องหมาย > หมายถึง การเตรียมพร้อมที่จะทำงาน (prompt) จากนั้นผู้ใช้ก็จะสามารถพิมพ์คำสั่งของเอ็มเอสดอสได้ทันที

  นางสาวสุนิสา ก่ายแก้ว เลขที่ 7
  ชั้น สคธ.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ตอบลบ
 4. 3. ยูนิกส์ (Unix) คืออะไร ยกตัวอย่างประกอบ
  ยูนิกซ์ (Unix แต่ชื่อตามเครื่องหมายการค้าคือ UNIX) เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบหลายงาน หลายผู้ใช้ ที่เริ่มพัฒนาโดยกลุ่มพนักงานของห้องปฏิบัติการ AT&T Bell Labs โดยกลุ่มนักพัฒนาที่เป็นที่รู้จัก คือ Ken Thompson, Dennis Ritchie และ Douglas McIlroyอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ก็มีมากมายหลายชิ้นแต่เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าเจ้าคอมพิวเตอร์ รู้จักอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างไรและติดต่อรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่ างไรการท่ จะทำให้คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ เหล่านี้ร่วมกันทำงานได้ก็จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาดูแลควบคุมใช่ไหม?สิ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์ทั้งหมดที่รวมอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็คือ"ระบบปฏิบัติการ"(Operating System) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่ า โอเอส (OS)เจ้าตัวระบบปฏิบัติการที่ว่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้นแต่มันยังมีหน้าที่ รับคำสั่งที่ป้อนจากผู้ใช้มาแปลเพื่อสั่งให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการอีกด้วยในปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ มากมายหลายชนิดหลายระบบให้เลือกใช้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล หรือ หน่วยงานเช่น ดอส (DOS) วินโดว์ส (WINDOWS)โอเอส/ทู (OS/2) ยูนิกซ์ (UNIX) เป็นต้น

  นางสาวอารีย์ บุญพรม เลขที่9
  ชี้นปวส.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ตอบลบ